• ddb

Siklon suw perdesi enjamlary

Siklon suw perdesi şkafynyň ýörelgesi

Enjam, önümçilik prosesindäki galyndy gazyny enjam gutusyna siňdirmek üçin sorujy fanatyň sorujy güýjüni ulanýar we galyndy gazynyň peselmeginden soň ýokary tizlikli garyşyk tozany aýyrýan ýere girýär.

bufer meýdany. Bu ýerdäki galyndy gaz tozany, birleşmek we siňdirmek üçin ýokary tizlikde suw dumanlary bilen çaknyşýar we tozan ahyrsoňy çökündiler üçin aýlanýan suw çüýşesine gaýdýar. Çykarylandan soň, galyndy gazy öňe gitmegini dowam etdirýär we galyndy gazyndaky suw dumanlary suw dumanlarynyň arasyndan aýrylýar. Aýrandan soň, gaz çykaryjy gazyň hereketlendirijisi bilen öňe gitmegini dowam etdirýär we indiki gaýtadan işleýiş baglanyşygyna girýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

1. Raýat aýlanylýan suw çüýşesiniň aýlanýan suw perdesi şkafynyň parametr stoly (aýak pedaly bolmazdan)

NOOK Model Suw perdesi şkafynyň ululygy

(L * W * H) mm

Gurluşyk howuzynyň içki deşik ululygy

(L * W * H) mm

Suw perdesiniň şkafynyň diwar paneli Suw perdesi şkafynyň materialy  Aýlanýan suw nasosy
1 YT-XLSL-4M 4080 × 1200 × 1940 4000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
2 YT-XLSL-5M 5080 × 1200 × 1940 5000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
3 YT-XLSL-6M 5080 × 1200 × 1940 6000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304

2. Raýat aýlanylýan suw çüýşesiniň aýlanýan suw perdesi şkafynyň parametr stoly (aýak pedaly bilen)

NOOK Model Suw perdesi şkafynyň ululygy

(L * W * H) mm

Gurluşyk howuzynyň içki deşik ululygy

(L * W * H) mm

Aýak pedalynyň ululygy

(L * W * H) mm

Suw perdesiniň şkafynyň diwar paneli Suw perdesi şkafynyň materialy  Aýlanýan suw nasosy
1 YT-XLSL-4M 4080 × 1200 × 1940 4000 × 1500 × 250-300 4000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
2 YT-XLSL-5M 5080 × 1200 × 1940 5000 × 1500 × 250-300 5000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
3 YT-XLSL-6M 5080 × 1200 × 1940 6000 × 1500 × 250-300 6000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304

3.SUS201 poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi (aýak pedaly bolmazdan) aýlanýan suw perdesi şkafynyň parametr tablisasy

NOOK Model Suw perdesi şkafynyň ululygy

(L * W * H) mm

Gurluşyk howuzynyň içki deşik ululygy

(L * W * H) mm

Suw perdesiniň şkafynyň diwar paneli Suw perdesi şkafynyň materialy  Aýlanýan suw nasosy
1 YT-XLSL-4M 4080 × 1200 × 1940 4000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
2 YT-XLSL-5M 5080 × 1200 × 1940 5000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
3 YT-XLSL-6M 5080 × 1200 × 1940 6000 × 1500 × 250-300 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304

4.SUS201 poslamaýan polatdan ýasalan suw çüýşesi (aýak pedaly bilen) aýlanýan suw perdesi şkafynyň parametr tablisasy

NOOK Model Suw perdesi şkafynyň ululygy

(L * W * H) mm

Gurluşyk howuzynyň içki deşik ululygy

(L * W * H) mm

Aýak pedalynyň ululygy

(L * W * H) mm

Suw perdesiniň şkafynyň diwar paneli Suw perdesi şkafynyň materialy  Aýlanýan suw nasosy
1 YT-XLSL-4M 4080 × 1200 × 1940 4000 × 1500 × 250-300 4000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
2 YT-XLSL-5M 5080 × 1200 × 1940 5000 × 1500 × 250-300 5000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304
3 YT-XLSL-6M 5080 × 1200 × 1940 6000 × 1500 × 250-300 6000 × 3000 × 30 1.2t SUS201

(1.22 * 2.44m)

1.0TSUS201 2.2KW, partlama garşy motor, SUS304

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler