• ddb

Toplumly impuls tozany aýyrmak enjamlary

Önümçilik prosesinde tozanyň esasy çeşmesi

(1) metal üwemek, kesmek, burawlamak, partlamak, ezmek, üwemek, oba hojalygy we tokaý önümlerini gaýtadan işlemek we ş.m. ýaly gaty materiallary mehaniki gaýtadan işlemek ýa-da ezmek.

(2) howada material gyzdyrylanda emele gelýän bugyň kondensasiýasy ýa-da okislenmegi netijesinde emele gelen tozan bölejikleri, meselem, metal eritmek, kebşirlemek, guýmak we ş.m.

(3) dürli kebşirlemek, plazma kesmek, polatlamak we beýleki amallar sebäpli tüsse we gazyň hapalanmagy.

. ýene-de (ikinji derejeli tozan öndürmek) tozanyň çeşmesidir.

Adamlar bu tüsseleri dem alandan soň, baş aýlanmagyna, kelleagyry, üsgülewük, döşüň gysylmagy, demiň gysmagy we ş.m. sebäp bolup biler, hatda tüsse zäherlenmegine ýa-da pnewmokoniozyň döremegine sebäp bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tozany aýyrmak ulgamynyň iş prinsipiniň shemasy

dd

Ulanyş gerimi

YT-M seriýaly impuls torbasynyň süzgüç görnüşi merkezi çökgünlik, otag temperaturasynda, pes temperaturada, pes poslaýjy, şeýle hem ýokary temperaturada, süzgüç haltasynyň täzelenmegi we optimizasiýa we goldaw enjamlary ýaly tozan saklaýan gaz ulanyldy. : kömür bilen işleýän gazyň gaz gazy we galyndylary ýakmak we ş.m.

Giňden ulanylýar: Agaç önümleri fabrigi, elektronika fabrigi, aýakgap fabrigi, Pan-Fried Et Dumplings eritmek we beýleki pudaklarda.

 

Iş prinsipi

Dürli tozan häsiýetlerine görä, YT-M impuls sumkasy süzgüç görnüşli merkezi çökdüriji, gaz saklaýan tozanyň tozanyny ýapmak we tozan saklaýan howany çaknyşmak, diffuziýa, statiki elektrik we çökündiler we ş.m. arassalamak üçin dürli süzgüç materiallaryndan peýdalanýar. şol bir wagtyň özünde süzgüç materialynyň ýüzüne berkidilen tozany aýyrmak üçin üznüksiz yza gaýtmak ýa-da impuls sanjymy ulanylýar, şonuň üçin süzgüç materialy gaýtadan dikeldilip bilner we arassalama prosesi togtadylmaz we önümçilige täsir etmez. tozany aýyrmagyň ýokary netijeliligi. ulanmagyň zerurlygyna görä howanyň göwrümini çeýe ýokarlandyryp bilýän adaty modul kombinasiýa gurluşy, ýöne asyl esasy bedeniň üýtgemegi zerur däl, şonuň üçin öňe gidiş we ösen bölümiň geljekdäki ösüşi üçin laýyk häsiýet.

Agaç bilen işlemek üçin tozan aýyryjy görnüşi (kül saklamazdan)

Ady Bölüm YT-M-60-10-6400 YT-M-120-10-15000 YT-M-144-12-18700 YT-M-144-12-25500 YT-M-168-14-31450 YT-M-168-14-38250 YT-M-192-16-46750 YT-M-264-22-63750 YT-M-312-26-81000
Süzgüç sumkasynyň spesifikasiýasy (bahar kafesi) mm Φ130 × 1500 Φ130 × 2000 Φ130 × 2000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000
Süzgüç haltalarynyň sany kompýuterler 60 120 144 144 168 216 192 264 312
Süzgüç meýdany 36.7 97.9 117.6 176.3 205.7 264.5 313.5 431.1 509.5
Süzgüç sumkasynyň materialy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy
Staryldyz şekilli düşürijiniň sany kompýuterler 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Redaktor düşüriji güýji KW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Enjamlara garşylyk △ H. Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa
Tozany aýyrmagyň netijeliligi η % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Süzgüç tizligi V. m / min 2.90 2.55 2.55 2.36 2.51 2.46 2.45 2.46 2.62
Urmagyň derejesi Q. m3 / sag 6400 15000 18000 26000 31000 39000 46000 63000 80000
Tozany arassalamak usuly Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak
Impuls klapanlarynyň sany kompýuterler 10 10 12 12 14 18 16 22 26
Pulse klapanyň ululygy 1,0 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç
Urýan basyş P. MPa 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5
Ministrler kabineti Galvanizli sahypa2.0 Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t
Enjamlaryň ululygyL * W * H. mm 2160 × 1360 × 5220 2160 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 8350 2960 × 2560 × 8350 3760 × 2560 × 8350 3360 × 2560 × 9500 4560 × 2560 × 9500 5360 × 2560 × 9500
Gabat gelýän tozany aýyrýan fanata serediň 4-72-4.5A-7.5KW 4-72-6C-18.5KW 4-72-6C-22KW 4-72-8C-30KW 4-72-8C-37KW 4-72-10C-45KW 4-72-10C-55KW 4-72-12C-75KW 4-72-12C-90KW
1.5 m mata sumka 2 m mata sumka

3 m mata sumka

4 m mata sumka

Agaçdan ýasalan tozan ýygnanan kül saklaýyş gutusy üçin tozan aýyryjynyň saýlama tablisasyny ýazyň

Ady Bölüm YT-M-60-10-6400 YT-M-120-10-15000 YT-M-144-12-18700 YT-M-144-12-25500 YT-M-168-14-31450 YT-M-168-14-38250 YT-M-192-16-46750 YT-M-264-22-63750 YT-M-312-26-81000
Süzgüç sumkasynyň spesifikasiýasy (bahar kafesi) mm Φ130 × 1500 Φ130 × 2000 Φ130 × 2000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000
Süzgüç haltalarynyň sany kompýuterler 60 120 144 144 168 216 192 264 312
Süzgüç meýdany 36.7 97.9 117.6 176.3 205.7 264.5 313.5 431.1 509.5
Süzgüç sumkasynyň materialy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy
Staryldyz şekilli düşürijiniň sany kompýuterler 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Redaktor düşüriji güýji KW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Enjamlara garşylyk △ H. Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa
Tozany aýyrmagyň netijeliligi η % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Süzgüç tizligi V. m / min 2.90 2.55 2.55 2.36 2.51 2.46 2.45 2.46 2.62
Urmagyň derejesi Q. m3 / sag 6400 15000 18000 26000 31000 39000 46000 63000 80000
Tozany arassalamak usuly Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak
Impuls klapanlarynyň sany kompýuterler 10 10 12 12 14 18 16 22 26
Pulse klapanyň ululygy 1,0 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç
Urýan basyş P. MPa 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5
Ministrler kabineti Galvanizli sahypa2.0 Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t
Enjamlaryň ululygyL * W * H. mm 2160 × 1360 × 5220 2160 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 8350 2960 × 2560 × 8350 3760 × 2560 × 8350 3360 × 2560 × 9500 4560 × 2560 × 9500 5360 × 2560 × 9500
Gabat gelýän tozany aýyrýan fanata serediň 4-72-4.5A-7.5KW 4-72-6C-18.5KW 4-72-6C-22KW 4-72-8C-30KW 4-72-8C-37KW 4-72-10C-45KW 4-72-10C-55KW 4-72-12C-75KW 4-72-12C-90KW
1.5 m mata sumka 2 m mata sumka

3 m mata sumka

4 m mata sumka

Agaçdan ýasalan tozan ýygnanan kül saklaýyş gutusy üçin tozan aýyryjynyň saýlama tablisasyny ýazyň

Ady Bölüm YT-M-60-10-6400 YT-M-120-10-15000 YT-M-144-12-18700 YT-M-144-12-25500 YT-M-168-14-31450 YT-M-168-14-38250 YT-M-192-16-46750 YT-M-264-22-63750 YT-M-312-26-81000
Süzgüç sumkasynyň spesifikasiýasy (bahar kafesi) mm Φ130 × 1500 Φ130 × 2000 Φ130 × 2000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 3000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000 Φ130 × 4000
Süzgüç haltalarynyň sany kompýuterler 60 120 144 144 168 216 192 264 312
Süzgüç meýdany 36.7 97.9 117.6 176.3 205.7 264.5 313.5 431.1 509.5
Süzgüç sumkasynyň materialy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy Anti-statik poliester iňňesi duýuldy
Staryldyz şekilli düşürijiniň sany kompýuterler 1 1 1 1 1 2 2 2 3
Redaktor düşüriji güýji KW 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Enjamlara garşylyk △ H. Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa 800-1500Pa
Tozany aýyrmagyň netijeliligi η % 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9
Süzgüç tizligi V. m / min 2.90 2.55 2.55 2.36 2.51 2.46 2.45 2.46 2.62
Urmagyň derejesi Q. m3 / sag 6400 15000 18000 26000 31000 39000 46000 63000 80000
Tozany arassalamak usuly Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak Gysylan howany onlaýn arassalamak
Impuls klapanlarynyň sany kompýuterler 10 10 12 12 14 18 16 22 26
Pulse klapanyň ululygy 1,0 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç 1,5 dýuým sag burç
Urýan basyş P. MPa 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5 0.2-0.5
Ministrler kabineti Galvanizli sahypa2.0 Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t Galvanizli sahypa2.0-2.5t
Enjamlaryň ululygyL * W * H. mm 2160 × 1360 × 5220 2160 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 7850 2560 × 2560 × 8350 2960 × 2560 × 8350 3760 × 2560 × 8350 3360 × 2560 × 9500 4560 × 2560 × 9500 5360 × 2560 × 9500
Gabat gelýän tozany aýyrýan fanata serediň 4-72-4.5A-7.5KW 4-72-6C-18.5KW 4-72-6C-22KW 4-72-8C-30KW 4-72-8C-37KW 4-72-10C-45KW 4-72-10C-55KW 4-72-12C-75KW 4-72-12C-90KW
1.5 m mata sumka 2 m mata sumka

3 m mata sumka

4 m mata sumka

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler