• ddb

Habarlar

 • Azyk fabriginiň arassalaýyş ussahanasynyň gurluşygyna nähili talaplar bar?

  Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurluşygy 100000 derejeli howany arassalamak standartyna ýetmeli. Azyk fabriginde arassa ussahananyň gurulmagy önümleriň ýaramazlaşmagyny we çigligini peseldip biler, iýmitiň saklanyş möhletini uzaldyp we önümi gowulandyryp biler ...
  Koprak oka
 • Tozsyz ussahanada oturdylan dürli howa süzgüçlerini saýlamak

  Düzgüniň esasy nokatlary: 1. 300000 derejeli howany arassalamak üçin süzgüçiň ýerine aşaky süzgüç ulanylyp bilner; 2. 100, 10000 we 10000 howanyň arassalygy bilen howany arassalamak üçin başlangyç, orta we üçünji süzgüçler ulanylmaly ...
  Koprak oka
 • Esasy güýçler

  Tehnologiýa gözlegleri we ösüşi “Yiting” -iň güýçli gözleg topary bar we dünýäde iň ösen tozan aýyrmak tehnologiýasy bilen tanyşdyrýar. Akylly hyzmat Bütin ulgam mahabaty ...
  Koprak oka